Blog

2020-04-07T09:25:06+01:00

Dit is hoe de omzetbelasting werkt

21-04-2021|Boekhouden, Informatie|

In onze vorige blog hadden we het al over een aantal belastingen waar ondernemers hoe dan ook mee te maken krijgen, zoals de inkomstenbelastingen of de loonheffingen. Daarnaast zal

Wat zijn de dagboeken in een boekhouding?

24-03-2021|Boekhouden, Informatie|

Wanneer je een boekhoudprogramma gebruikt, zal je merken dat er verschillende dagboeken zijn. In een dagboek leg je financiële feiten in een chronologische volgorde vast. Het inkoopboek, het verkoopboek,

Moet ik nu debiteren of crediteren?

05-02-2021|Boekhouden, Informatie|

Het verschil tussen debiteuren en crediteuren kennen, is van essentieel belang voor iedereen die zelf zijn boekhouding wil doen. Het is zeker niet het moeilijkste dat er is, maar

Wat zijn financiële feiten?

29-01-2021|Boekhouden, Informatie|

Een financieel feit is een geldelijke waardering van rechten die kunnen worden uitgeoefend (bv. vorderingen en patenten), aangegane verplichtingen (bv. lening), betaalde diensten (bv. inkopen bij een leverancier) en

TIP!
Sneller een boekhoudprogramma vinden dat aansluit bij jouw wensen?

Doe de keuzewijzer!