Waarom en hoe maak ik een kasstroomoverzicht?

Leestijd: ongeveer 3 minuten 10 november 2020 0 reacties

Tip: gebruik een boekhoudprogramma voor eenvoudig & betaalbaar boekhouden. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Silvasoft.nl  (3) Ficsus

Het kasstroomoverzicht helpt om te zien hoe de liquide middelen in een onderneming worden besteed en waar ze hun oorsprong vinden. Het biedt informatie die niet op de resultatenrekening (opbrengsten en kosten over een bepaalde periode) of de balans (stand van zaken op een bepaald moment) terug te vinden is. Dit heeft veel voordelen te bieden.

Voordelen van een kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft netjes weer hoe de liquide middelen vanaf een beginsaldo naar een bepaald eindsaldo zijn geëvolueerd. Het is een waardevolle toevoeging voor de jaarrekening omdat het op een andere manier laat zien wat er omtrent de liquide middelen in het bedrijf is gebeurd. Het is waardevolle informatie omdat bedrijven opmerken waar er kasstroomproblemen ontstaan of kunnen ontstaan en hoe ze dit kunnen oplossen.

Daarnaast is deze informatie ook voor externe partners, leveranciers en kredietverstrekkers heel belangrijk. Per slot van rekening gaan bedrijven niet op de fles omdat ze veel schulden hebben, maar omdat ze hun schulden niet langer kunnen betalen. Met louter de resultatenrekening kunnen ze daar geen uitspraken over doen.

Daarnaast biedt het kasstroomoverzicht ook een beter zicht op de werkelijke financiële situatie van de onderneming. De resultatenrekening bevat bijvoorbeeld informatie over de kosten en de opbrengsten, maar kosten zijn nog geen uitgaven en opbrengsten zijn nog geen inkomsten. Denk maar aan afschrijvingen die voor meerdere jaren als kosten worden verwerkt, maar die wel meteen als een enkele uitgave moeten worden geslikt. Of aan opbrengsten (vorderingen) op klanten die zo kredietonwaardig zijn dat ze waarschijnlijk nooit zullen resulteren in inkomsten. En dan zijn er nog de aangelegde voorzieningen die wel als kosten worden geboekt, terwijl de voorziening nog niet eens werd aangesproken.

Opstellen van een kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht hoeft niet te worden samengesteld, maar wordt steeds vaker gevraagd door kredietverstrekkers. In de praktijk zijn er twee manieren om het samen te stellen.

Zo is er de directe methode waarbij het kasstroomoverzicht rechtstreeks wordt gebaseerd op de verschillende grootboekkaarten of men kan kiezen voor de indirecte methode, waarbij men vertrekt vanaf het bedrijfsresultaat om daar dan een aantal correcties op toe te passen. Hoe men het ook aanpakt: de kasstroom zal altijd beginnen met een beginsaldo en eindigen met een eindsaldo. De kasstromen zelf worden hoe dan ook in drie categorieën onderverdeeld.

Kasstromen uit operationele activiteiten

Hier worden operationele kasstroomcorrecties toegepast op het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en voorzieningen (of men vertrekt gewoon rechtstreeks van de operationele grootboekkaarten). Het gaat om alle kasstroomcorrecties die betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening (bv. aankoop voorraden, betaling leveranciers, ontvangsten van klanten enzovoort). De kasstromen uit operationele activiteiten bieden veel informatie over de winstgevendheid van een bedrijf.

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Deze kasstromen hebben betrekking op investeringen in vaste activa. Ze worden apart weergegeven omdat grote investeringen anders een sterk vertekend cashflow-resultaat zouden opleveren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verkoop van een vast actief. Dit zou de kasstroom fictief opkrikken.

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Ten slotte worden hier de kasstromen weergegeven die verband houden met de financiering van de onderneming. Hier vind je bijvoorbeeld de kasstroom die betrekking heeft op de terugbetaling van een lening, op de instroom van nieuw eigen vermogen enzovoort. Hier gaat het vaak eveneens om kasstromen die een vertekend beeld kunnen geven over de winstgevendheid van de onderneming.

Automatisch kasstroomoverzichten genereren

Hoewel de kasstroom waardevolle informatie biedt, kan het opstellen ervan een tijdrovende aangelegenheid zijn. De betere boekhoudprogramma’s stellen het echter voor jou op. Uiteindelijk heeft het alle informatie al in het systeem zitten en hoeft het deze informatie enkel nog weer te geven. En dat bespaart opnieuw lekker veel tijd. Klinkt interessant? Vergelijk boekhoudprogramma’s en maak het jezelf eenvoudiger.

Boekhouden met Silvasoft

Boekhouden met Silvasoft

 

De best gewaardeerde boekhoudprogramma's van 2023!

(194 reviews)9.7/10
Boekhouden en meer met e-Boekhouden.nl! € 9,95 p/m
500.000+ ondernemers
Snelle btw-aangifte
240 boekingen per jaar
Boekhouden en meer met e-Boekhouden.nl! € 14,50 p/m
500.000+ ondernemers
Snelle btw-aangifte
Ongelimiteerd
Boekhouden en meer met e-Boekhouden.nl! € 24,00 p/m
500.000+ ondernemers
Snelle btw-aangifte
Inclusief facturatie
15 maanden gratis boekhouden voor starters € 0,00 p/m*
500.000+ ondernemers
Ongekend eenvoudig
Snelle btw-aangifte
Eerste 3 maanden gratis voor accountants Vanaf € 1,95 p/m
7000+ gingen je voor
Eerste 3 maanden gratis
Snelle btw-aangifte
Eenvoudig online boekhouden € 9,50 p/m
Incl. ledenadministratie
Automatiseer & bespaar
Deskundige helpdesk
Eenvoudig online boekhouden & factureren € 18,00 p/m
Incl. ledenadministratie
Automatiseer & bespaar
Deskundige helpdesk
(85 reviews)9.6/10
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 12,95 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 20,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! Vanaf € 2,00 p/m
1e administratie gratis
1e gebruiker gratis
Gratis koppelen
all-in Boekhouden met Silvasoft! Vanaf € 3,20 p/m
1e administratie gratis
1e gebruiker gratis
Boekhouden én factureren
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 18,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 16,90 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 25,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 24,35 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden met Silvasoft! € 42,70 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
(4 reviews)8.0/10
AFAS SB € 59,00 p/m
Alles voor één prijs
Incl. Scan & Herken
Maandelijks opzegbaar

Vergelijk alle boekhoudprogramma's op prijs, reviews en functies!

Tags:

kasstroom, kasstroomoverzicht

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie