De Balans

De Balans

Elke onderneming heeft een balans. Op die balans staan 3 onderdelen:

  • Bezittingen
  • Schulden
  • Eigen Vermogen

De balans bestaat uit twee delen die met elkaar in evenwicht moeten zijn.

Bezittingen

Onder bezittingen worden alle onderdelen gerekend die in het bezit zijn van de onderneming. Je kunt hierbij denken aan gebouwen, machines, voorraden, maar ook vorderingen op anderen en liquide middelen, zoals geld wat in de kas zit. De bezittingen worden altijd aan de linkerkant van de balans geplaatst, de activa (debet) zijde.

Schulden en eigen vermogen

De schulden en het eigen vermogen worden aan de rechterkant van de balans geplaatst, de passiva (credit) zijde. Deze onderdelen geven aan hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Denk hierbij aan leningen of niet betaalde inkoopfacturen. De bezittingen kunnen ook zijn betaald door de eigenaar van de onderneming. Dit noem je financiering door het eigen vermogen.

In formulevorm kun je het volgende zeggen:

bezittingen = eigen vermogen + vreemd vermogen

Debet en credit

Als je bezig bent met je boekhouding dan komt alles eigenlijk neer op debiteren en crediteren, wat niets anders betekent dan toevoegen aan de debetzijde van de balans of toevoegen een de creditzijde van de balans.

Balans
 
Tags: balans | de balans