Wat bedoelen we met activeren en passiveren?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 20 juli 2020 0 reacties

Tip: gebruik een boekhoudprogramma voor eenvoudig & betaalbaar boekhouden. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Silvasoft.nl  (3) Ficsus

 

Activeren en passiveren zijn boekhoudkundige termen die vaak worden gebruikt. Ze hebben natuurlijk betrekking op de activa en de passiva en zijn nauw met elkaar verweven. Ze doen zich met name voor als bepaalde uitgaven over een langere periode moeten worden uitgesmeerd of wanneer ontvangsten nog niet tot de opbrengsten van dit boekjaar mogen worden gerekend.

Betekenis van activeren

Het activeren van uitgaven is het boeken van deze uitgaven op de balans en dit aan de debetzijde. Je activeert ze met als bedoeling om ze op dat moment nog niet op de winst in mindering te brengen. De uitgave komt dus niet in de winst- en verliesrekening te staan, maar wel op de balans. Ze behoren tot de activa omdat ze behoren tot een gebeurtenis in het verleden, de ondernemer er beschikkingsmacht over heeft en er economisch voordeel wordt verwacht.

Hierdoor hebben deze uitgaven in dit boekjaar nog geen fiscale gevolgen. Later zal dat wel het geval zijn en verlagen deze kosten de belastbare winst. Hierdoor is de boekhouding accurater en voorkomt de Belastingdienst dat een onderneming al te eenvoudig kosten zou kunnen maken om zo de fiscale situatie te optimaliseren.

Het activeren van kosten wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer kosten over een langere periode worden uitgesmeerd. We spreken in dat geval over afschrijven.

Betekenis van passiveren van opbrengsten

Passiveren is het boeken van ontvangsten op de balans en dit aan de creditzijde. Net zoals je uitgaven kan activeren, kan je ontvangsten passiveren. De redenering hierachter is identiek: de ontvangsten hebben nog geen betrekking op deze periode en moeten op een later moment als opbrengsten in de resultatenrekening worden opgenomen. Wat de fiscale gevolgen betreft, geldt mutatis mutandis dezelfde redenering als bij het activeren van de uitgaven.

Een voorbeeld hiervan zijn huurontvangsten die je eind december ontvangt maar die betrekking hebben op de maand januari van het volgende boekjaar. Deze huurontvangsten moet je passiveren en pas in januari in de resultatenrekening opnemen. Hierdoor hoef je nog geen belastingen op deze huurontvangsten te betalen. De Belastingdienst loopt daarbij geen geld mis want de huurder kan deze uitgaven ook nog niet ten laste van zijn resultaat nemen.

Belang van activeren en passiveren

Het activeren en passiveren is het gevolg van de zogenaamde accounting principles. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven en kosten enerzijds en opbrengsten en ontvangsten anderzijds. Het zijn de kosten en de opbrengsten die het fiscaal resultaat beïnvloeden en niet de uitgaven en de ontvangsten.

Er is sprake van een opbrengst wanneer er een vordering op een klant ontstaat, ongeacht wanneer die klant overgaat tot betalen. Er is sprake van een kost wanneer de uitgave wordt verbruikt. Daarom rekenen we ook voorraden pas tot de kosten wanneer het voorraadgoed is verkocht of verloren gaat. Omdat we eerst facturen uitsturen en ontvangen en betalingen uitsturen en ontvangen, terwijl we dat ook nog eens allemaal netjes moeten opnemen in de administratie, kunnen we niet anders dan de kosten activeren en passiveren.

Zowel bij het activeren als passiveren is het belangrijk dat de activa en passiva correct worden gewaardeerd. Hiervoor bestaan verschillende waarderingsmethoden. In ons eerder artikel hebben we het al uitgebreid gehad over het waarderen van voorraden.

Boekhouden met Silvasoft

Boekhouden met Silvasoft

 

De best gewaardeerde boekhoudprogramma's van 2023!

(192 reviews)9.7/10
Boekhouden & factureren voor ZZP € 9,95 p/m
240 boekingen per jaar
Onbeperkt factureren
Belastingdienst erkend
Boekhouden voor MKB € 14,50 p/m
Ongelimiteerd
Belastingdienst erkend
Ongekend eenvoudig
Boekhouden & factureren voor MKB € 24,00 p/m
Ongelimiteerd
Belastingdienst erkend
Ongekend eenvoudig
Gratis boekhouden voor starters € 0,00 p/m*
Ongelimiteerd
Belastingdienst erkend
Ongekend eenvoudig
Boekhouden voor accountants Vanaf € 1,95 p/m
Eigen huisstijl
Online samenwerken
Geen investering nodig!
Boekhouden & factureren voor accountants Vanaf € 1,95 p/m
Eigen huisstijl
Online samenwerken
Geen investering nodig!
Boekhouden voor verenigingen & stichtingen € 9,50 p/m
Ongelimiteerd
Ongekend eenvoudig
Perfecte ondersteuning
Boekhouden & factureren voor verenigingen & stichtingen € 18,00 p/m
Ongelimiteerd
Ongekend eenvoudig
Perfecte ondersteuning
(85 reviews)9.6/10
all-in Boekhouden € 12,95 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden & factureren € 20,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden, facturen & offertes € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden voor accountants Vanaf € 2,00 p/m
1e administratie gratis
1e gebruiker gratis
Gratis koppelen
all-in Boekhouden en factureren voor accountants Vanaf € 3,20 p/m
1e administratie gratis
1e gebruiker gratis
Boekhouden én factureren
all-in Boekhouden inclusief voorraadbeheer € 18,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden inclusief projectmanagement € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden inclusief urenregistratie € 16,90 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden, facturen & voorraadbeheer € 25,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden, facturen & projectmanagement € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden, facturen & urenregistratie € 24,35 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
all-in Boekhouden en meer! € 42,70 p/m
Ongelimiteerd
Eenvoudig in gebruik
Gratis overstapservice
(9 reviews)9.3/10
MoneyMonk Boekhouden v.a. € 7,50 p/m
Kundige helpdesk
Eenvoudig en snel
Maandelijks opzegbaar

Vergelijk alle boekhoudprogramma's op prijs, reviews en functies!

Tags:

activa, activeren, passiva, passiveren

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie