Procenten berekenen

2021-02-08T17:22:03+01:00

Voorbeeld: 10% van 200 = ?

Formule: ( getal / 100 ) * percentage

Voorbeeld: originele prijs is € 50,-. De prijs is verhoogd/verlaagd met 10%. Wat is de definitieve prijs?

Formule bij verhoogd: originele prijs * (1 + (percentage / 100))
Formule bij verlaagd: originele prijs – ((originele prijs / 100) * percentage)

Voorbeeld: hoeveel procent is 100 van 200?

Formule: (hoeveel is / van) * 100

Voorbeeld: oorspronkelijk getal is 100, nieuw getal is 200. Wat is de stijging/daling in procenten?

Formule: ((nieuw getal – oorspronkelijk getal) / oorspronkelijk getal) * 100